Tin mới

Bình chữa cháy và đất nước pháp trị?

12400816_10156357489645153_4822473421789470839_n

Một đất nước pháp trị là nước như nào? một cách dịch cùi bắp là dùng luật pháp để quản lý chặt chẽ, cai trị dân chúng ở đất nước. Nếu các bạn có thể ra nước ngoài hoặc thậm chí xem phim cũng thấy các nước khác luật lệ …

Read More »